Győri Hittudományi Főiskola

Lelkigyakorlat és avatások a győri szemináriumban 2015

A hagyományoknak megfelelően idén ősszel is sor került a győri szeminárium papnövendékeinek éves lelkigyakorlatára. A lelki megújulás napjaiban október 26. és 31. között Szabó József egri spirituális atya elmélkedései hangzottak el.

József atya a hangsúlyt az imádságra helyezte, így minden nap volt szentségimádás is. A spirituális atya számos személyes tapasztalatot és sok lelki, illetve gyakorlati útmutatást osztott meg velünk, amelyeknek nagy hasznát vehetjük a papságra való készületben és a papi szolgálat során is. Középpontban az evangélium átelmélkedése, átimádkozása és gyakorlatban valódi örömmel való megélése volt.

A lelkigyakorlatot követően Mindenszentek ünnepén, november 1-jén sor került a szeminárium másodéves papnövendékének beöltözésére. Kónya Máté szombathelyi egyházmegyés kispap öltötte magára a szent ruhát. Méry László győri egyházmegyés papnövendékek admissziót tett, azaz megígérte, hogy hivatásában továbbra is kitart, és lelkiismeretesen készül a papi szolgálatra. Both Zoltán és Varga Gábor győri, és Mészáros Dávid nagyszombati egyházmegyés, negyedéves kispapok pedig lektoravatásban részesültek, azaz hivatalosan, a püspök által megbízott felolvasók lettek.

Hálával tartozunk Istennek a lelkigyakorlat kegyelmeiért és kérjük, hogy azok valóban gyümölcsözőek legyenek. Ilyenkor még inkább imádkozunk a papságra már meghívottakért, és imáinkban kérjük az aratás Urát, hogy küldjön újabb munkásokat aratásába!

 

Fotó: Ács Tamás

 

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Nyílt nap 2018

nyilt_nap_2018_kisebb

 

felveteli hirdetmeny szhely 2017 18 kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.