Győri Hittudományi Főiskola

RÓMAI KATOLIKUS KÁNTOR ALAPSZAK

2016 szeptemberétől új alapszak indul Főiskolánkon! A Dunántúlon egyedül intézményünkben nyílik lehetőség kántor alapszakon oklevél megszerzésére.

RÓMAI KATOLIKUS KÁNTOR ALAPSZAK

 2016 szeptemberétől levelező rendszerű Római katolikus kántor alapszak indul a Győri Hittudományi Főiskolán. A képzés célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába.

 Az alapképzésben résztvevők számára lehetőség nyílik az egyházzenei részfolyamatokba való tudományos betekintésre, valamint magas szinten elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, és egyéni hangképzésben vesznek részt. A főiskolai kántor szakon szerzett képességek birtokában a hallgatók szélesebb látókörrel rendelkező zenei szakemberek és hitükben, liturgikus szemléletükben, egyházzenei repertoárjukban megerősödött kántorokká válhatnak.

 A jelentkezésnek nem feltétele a kántori oklevél megszerzése és az egyházzenei gyakorlat sem. Szívesen várjuk olyan hívők jelentkezését is, akik korábban nem végeztek liturgikus szolgálatot, de zenei tanulmányaikban olyan szintre jutottak, ami lehetővé teszi a főiskolai képzésben való részvételt.

A felvételi követelmény és a vizsga anyaga:

  • érettségi bizonyítvány
  • plébánosi ajánlás
  • egy klasszikus szonatina 1. tétele zongorázása kottából,
  • egy Bach-mű zongorázása kottából, (aki már orgonál, egy orgona-darab is játszható helyette)
  • egy szabadon választott tétel éneklése a 9. gregorián miséből, kottából,
  • két szabadon választott népének kíséretének előadása a „Szent vagy Uram” orgonakönyv szerint,
  • 10 magyar népdal éneklése kotta nélkül,
  • 10 egyházi népének éneklése az Éneklő Egyház római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül,
  • hangközök, hármashangzatok, hármashangzat fordítások felismerése, éneklése szolmizálva, megadott alaphangra ABC-s névvel,
  • Alapvető teológiai kérdések egy beszélgetés keretében

Az alapszak elvégzése után lehetőség van továbblépni hitéleti mesterszakos, illetve osztatlan képzésre.

A felvételi vizsga anyagával és a képzés tematikájával, tartalmával összefüggésben, valamint az oktatási, szervezési, tudományos és jogi kérdésekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztályon keresztül kaphatnak segítséget, felvilágosítást. A szakfelelős oktató Dr. Maróti Gábor.

 

KEHOP

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Nyílt nap 2019

nyilt_nap_2019_kisebb

 

felveteli hirdetmeny szhely 2017 18 kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.