Brenner János Hittudományi Főiskola

Hitünk és életünk

A Győri Hittudományi Főiskolán dr. Veres András győri megyéspüspök úr tartotta meg a Hitünk és életünk című sorozat kezdő előadását a gazdasági válság erkölcsi okairól és következményeiről nagyszámú hallgatóság előtt, a szeminárium kápolnájában.

Az előadás előtti köszöntőben Dr. Lukácsi Zoltán, a szeminárium rektora és Dr. Varga Józsefné szakigazgató asszony kiemelte, hogy az előadássorozat célja megnyitni a szemináriumot, valamint továbbképzés-szerűen bővíteni a résztvevők tudását a hitről közéleti témák kapcsán.

Püspök úr az előadás elején Szent Pált hívta segítségül a Timóteushoz írt első leveléből vett idézettel: „Minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás.” (1Tim 6,10) A mai társadalmat az általános hedonizmus, a fogyasztói szemlélet, és a még több pénz utáni vágy jellemzi, aminek következménye, hogy a teremtett dolgok uralkodnak az emberen. Ha az emberek elvesztik hitüket, nem ismerik meg az igazi örömöt, akkor a pénzszerzés és vásárlás rabjaivá válnak.

A társadalom nagy betegsége, hogy hiányzik a szeretetre épülő igazságosság, mely összeegyeztethetetlen azzal, ha a javak nagy részét egy szűk kör birtokolja, és mások nem részesülhetnek belőle. A gazdasági válságnak pedig pontosan ez az egyik oka.

András püspök úr a válság erkölcsi következményeiről is szólt, első helyen említve a munkanélküliséget, mely a munkához való viszonyt teszi tönkre, és generációkon átívelő a hatása. Elterjedt és téves felfogás, hogy a kapcsolati tőkéből és nem a munkából lehet megélni, aminek az okai a szocialista diktatúra óta megmaradtak: az elszámoltatás hiánya, a téves gazdaságpolitika, és a korrupció. Tovább súlyosítják a helyzetet az alacsony bérek, a szociális támogatások rendszerének problémái, és a szektorális fizetésemelések, melyek növelik a társadalmi feszültséget.

Említésre került a fogyatékkal élők helyzete is. A róluk való gondoskodás, számukra megfelelő munkahelyek biztosítása nem jótékonyság, hanem kötelesség, közfeladat, melyben nem lenne szabad szűkmarkúnak lenni.

Az erkölcsi hanyatlás súlyosabb, mint a gazdasági válság, azonban a helyzet megoldására jó kezdet a kötelezően választható iskolai hittan- vagy etikaoktatás.

Ma, amikor minden erkölcsi értéket megkérdőjeleznek a nihilizmus és cinizmus Európájában, mindnyájunk kötelessége embertársaink javáért és az istenképiségből fakadó jogaiért szót emelni. Minden egyes cselekedet sokat számít, és sose felejtsük: „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

(A következő előadást Dr. Martos Balázs atya, a Győri Szeminárium prefektusa tartja október 19-én, 18 órakor a szeminárium dísztermében.) Fülöp Tamás – Rácz Ágoston

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

KEHOP

Nyílt nap 2019

nyilt_nap_2019_kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.