Brenner János Hittudományi Főiskola

Hitünk és életünk Szabadegyetem 4. előadás

A Győri Hittudományi Főiskola „Hitünk és életünk” címet viselő szabadegyetemének negyedik előadását 2016. december 14-én Juhos Imre atya, a Szeminárium spirituálisa tartotta, „Nevelés – kinek a dolga?” címmel, mely ismét nagyszámú érdeklődőt vonzott a Főiskolára, a Szeminárium kápolnájába.

            Spirituális atya témájának felvezetésében elmondta, a pedagógiai téma mindannyiunk számára fontos, a nevelés kérdése kapcsán legalább annyira szó van a szülőkről, mint a fiatalokról. Előadásában három fő témával foglalkozott: korunk jellemzőivel a neveléssel kapcsolatban, az embert meghatározó életközeggel, ahol kiemelte a család szerepét, illetve számos ma jelentkező problémával, azok kezelésével.

            A mai embert egyre inkább az én-központúsága határozza meg, ez alapján hozzuk döntéseinket, így emberi kapcsolataink stabilitása romlik. Az élettapasztalat leértékelődik, a fiatal, aki bár többet tud a mai modern világ minden előnyéről és lehetőségeiről, nem tiszteli nagyszülei, idősebb rokonai tapasztalatát. A modern ember magára van utalva, döntéshelyzetekben szorong, és fél elköteleződni. Egyre inkább teret nyer a tolerancia is, mely tulajdonképpen egyfajta ˝burkolt diktatúra˝, az ˝élni és élni hagyni˝ elvet követi, mindent viszonylagossá tesz. Imre atya példaként említette XVI. Benedek pápát, aki tanításával, bölcsességével ebben a teljes szabadságot hirdető világban az abszolút igazságot hirdette. Korunk embere vallásilag is egyre inkább toleránssá, majd közömbössé kezd válni, míg mindenki a ˝maga módján˝ lesz vallásos.

            A nevelésben döntő kérdés, milyen a környezet, ahol egy gyermek felnő, milyen értékeket, magatartási mintákat kap meg otthon, a családban. Korábban ez a közeg a nagycsalád volt, ahol a szülők viselték a felelősséget, a fiatalok pedig tisztelték az idősebbeket. A nevelés lelki értékeket tartalmazott, a gyerekek érezhették a biztonságérzetet, szabályokat és elveket tanultak.

Manapság a fiatalok fejlődésében egyre nagyobb hatása van a kortársaknak, akik sokféle módon képesek más irányba terelni a gyerekek erkölcsi, értékrendi fejlődését. További nagyon fontos szerepe van a családnak, szűkebb közösségnek abban, hogy ott a gyerek fontosnak érezhesse magát, szeressék és ő is megtanulja a szeretetet közlő kommunikációs formákat, dicsérő szavakat, segítségnyújtást, együtt töltött minőségi idő fontosságát. A gyermek ezekből az értékekből, mintákból tanulva „kezdi feltölteni halhatatlan lelkének kincseskamráját”, hogy felnőtt életében azokkal megőrizze emberi mivoltának lényegét, céltudatos életet éljen, kapcsolatai értékesek, maradandóak legyenek.

Ha a gyermek mindezeket megfelelő időben nem tapasztalja meg a családi környezetben, az kihat egész további életére, felléphetnek „hiánybetegségek”, például önértékelési zavarok, rövid létperspektíva, kusza életvezetés.

A nevelésben mindenkor segítségünkre lehet a szeretet nyelve, mely mindenkor kész odaajándékozni magát. Imre atya előadását Benedek pápától vett idézettel zárta: „A család olyan érték, ami soha nem lehet a vita tárgya”.

A szabadegyetem következő előadását dr. Németh Gábor, erkölcsteológiai tanár tartja 2017. január 18-án, szerdán este 6 órai kezdettel „Az ünneplő ember” címmel.

Fülöp Tamás

KEHOP

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Nyílt nap 2019

nyilt_nap_2019_kisebb

 

felveteli hirdetmeny szhely 2017 18 kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.