Győri Hittudományi Főiskola

Beöltözés

November 1-jén, Mindenszentek ünnepén 10 órától püspöki szentmise keretében került sor a Győri Szeminárium kispapjainak beöltözési és avatási szertartására, a Szeminárium kápolnájában. A szentmise főcelebránsa dr. Veres András győri megyéspüspök volt.

Az idei évben három másodéves papnövendék kapta meg ünnepélyesen a reverendát. Egy közülük győri, kettő pedig szombathelyi egyházmegyés. A szertartás keretében püspök úr akolitussá avatott egy ötödéves növendéket. A beöltözöttek ettől kezdve a papság szent ruhájában, a reverendában tesznek tanúságot elköteleződésükről, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak. Az akolitusavatás a legközelebbi lépcsőfok a papnövendék teljes elköteleződéséig, amely majd a diakonusszentelésben fog végleges alakot ölteni.

Püspök úr homíliájában Isten kegyelmének gazdagságáról és a megkeresztelt ember egyik legfontosabb kötelességéről, a Gondviselésbe vetett bizalomról beszélt. „Isten kegyelmi gazdagsága sokféle módon és sokféle formában jut kifejezésre”, és mindenkit át akar formálni új emberré – emlékeztetett püspök úr a beöltözés szertartásában elhangzott szavakra. A mi feladatunk az, engedjük, hogy a kegyelem átjárja egész létünket, és Isten tervét mindannyian megvalósítsuk, ott, ahová a Gondviselés állít bennünket. Az Egyház életében ma is jelen van a szorongattatás – hangsúlyozta a Jelenések könyvéből elhangzott szentleckére reflektálva –, és nekünk minden körülmények között Jézus Krisztus evangéliumának szellemében kell élnünk, hogy új emberek lehessünk. Így lehetünk majd mi is Isten halhatatlan életének hordozói. Ne legyünk átlagos keresztények, hanem törekedjünk az életszentségre, „mert Isten, aki meghívott bennünket, szent, és azt akarja, hogy mi is szentté váljunk”.

Kelemen Dávid

Fotó: Mészáros Dávid

KEHOP

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Nyílt nap 2019

nyilt_nap_2019_kisebb

 

felveteli hirdetmeny szhely 2017 18 kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.