Brenner János Hittudományi Főiskola

Boldoggá avatták Brenner János vértanú papot

Május 1-én Szombathelyen Angelo Amato bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa celebrálta azt a szentmisét, amelyben boldoggá avatták Brenner János vértanú papot, intézményünk egykori növendékét. A Győri Hittudományi Főiskola szenátusa határozatot hozott arról, hogy kezdeményezi, az intézmény vegye fel Brenner János nevét.

Brenner János boldoggá avatásán együtt ünnepeltek a magyar és a szomszédos egyházmegyék püspökei, a közélet képviselői, több mint tizenötezer hívő, köztük ezernél is több pap, szerzetes és szerzetesnő. Brenner Jánoshoz, a papi hivatás vértanújához imádkozott a szentmisében az ország szinte valamennyi papnövendéke, természetesen a győri szeminárium hallgatói is, akik az ünnepi szentmise asszisztenciájában is szolgáltak. A felemelő ünnepség szentbeszédében dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek Brenner János életútját felidézve „az Oltáriszentség vértanújának” nevezte őt, nagy és fényes pártfogónak, akiben felragyog az Egyház hite és reménysége.

2018. április 16-án kelt határozatában a Győri Hittudományi Főiskola szenátusa kezdeményezte, hogy a főiskola és szeminárium vegye fel egykori növendékének nevét. Vértanúsága szeretetben, derűben és odaadásban élt életét koronázta meg. Méltán lehet minden papnövendék, illetve hitével komolyan foglalkozó keresztény példaképe. A fenntartó Győri Egyházmegye képviseletében dr. Veres András megyés püspök elfogadta a határozatot, és az alapító okirat módosításával megkezdte a névváltoztatás folyamatát.

Boldog Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen mélyen vallásos, katolikus családban. A család mindhárom gyermeke, három fiú, Brenner László, János és József, a papi hivatást választotta. Brenner János a ciszterci rendbe kérte felvételét, egy ideig titokban volt a rend novíciusa. A rend kommunista hatalom általi szétszóratása után a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékeként előbb a szombathelyi, majd a győri szemináriumban készült a papi hivatásra. 1952 és 1955 között volt a győri szeminárium növendéke. 1957. december 14-én este gonosz szándékkal beteghez hívták, majd 32 késszúrással megölték. Az Oltáriszentséget magához szorítva, védve halt meg. Liturgikus ünnepe minden esztendőben december 15-én lesz.

A kisalföld.hu dr. Lukácsi Zoltán rektor úrral készített interjúját itt olvashatják:
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/boldogga_avatjak_az_egykori_gyori_novendeket/2557859/

Imádság Boldog Brenner János szentté avatásáért:

Mindenható örök Isten,
aki Boldog János szolgádnak
megadtad a papi hivatás kegyelmét
és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára,
kérünk:
dicsőítsd meg őt Egyházadban mielőbbi szentté avatásával is!
Égi közbenjárása esdje ki számunkra a kegyelmet,
hogy megerősödjünk szent hitünkben
és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és a szenvedést
a te országodnak eljöveteléért.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

KEHOP

Nyílt nap 2019

nyilt_nap_2019_kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.