Győri Hittudományi Főiskola

Megújult Balogh Sándor egykori szemináriumi rektor portréja

Balogh Sándor kanonok, egykori szemináriumi rektor megújult festménye ismét a szeminárium ebédlőjében foglal helyet. Az értékes és részletgazdag XIX. századi olajképet az elmúlt hónapokban az új szemináriumot építtető Széchényi Miklós püspök portréjával együtt restaurálták.

 

Balogh Sándor Kapuváron született 1740 körül. Tanulmányait a győri gimnáziumban végezte. 1761-ben belépett a jezsuita rendbe, teológiát pedig Trencsénben tanult. Ezután Egerben, majd Budánlatin nyelvet és retorikát tanított. A Győri Katolikus Főgimnáziumban tanított, melynek igazgatója is volt. A jezsuita rend 1773. évi feloszlatása után győri egyházmegyés pap, 1774-től akadémiai tanár, és Komárom fölötti monostori apát volt. 1796-ban győri kanonok, 1800-ban pápai főesperes, 1795–1798 és 1801–1806 között a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola igazgatója. Második rektori ideje alatt elérte, hogy ismét legyen lelki igazgató a szemináriumban. 1805-1810-ig szentadalberti prépost.

A magyar szótárhoz gyűjtött anyagot. Nagy nyelvismereteit, költői és prózai irataiban értékesítette. Írásaival segített minden olyan tevékenységet, ami a magyar nyelv fejlesztésére egy tudós társaság megalakítását célozta. Így fáradozott sokat a Magyar Tudós Társaság megalapításában. Művei Győrben jelentek meg 1777-ben Idyllion haliceucion… , 1800-ban Agustae Theresie… címmel. Életének további éveiben is a magyar nyelv érdekében szállt síkra és minden hasonló mozgalomnak aktív részese volt, nemcsak írásaival, hanem az ifjúság tanításával is. Préposti javadalomként örökölte a káptalandombi 15. számú házat. Ott lakott élete végéig sok értékes könyvének társaságában.

1810 július 13-án Győrött halt meg 67 éves korában. Jelentős, 5762 kötetes könyvgyűjteményét és gazdag növénygyűjteményét 1810 július 11-én kelt végrendeletében győri székeskáptalanra hagyta. A könyvtár a papnevelő intézet tulajdonába került 1821-ben, így számos ősnyomtatványt és értékes régi könyvet tartalmazó gyűjteményével gyarapodott a szeminárium könyvtára. Bécsben és Pozsonyban állandó megbízottakat tartott, akik őt azonnal értesítették a könyvpiacon megjelent ritkább munkákról. A gyűjtemény jelentőségét növeli, hogy Balogh Sándor számos értéket vásárolt Bécsben, főként az ottani egyetem jeles professzorának hátrahagyott könyveiből, de megszerezte pl. Calovino József pozsonyi kanonok (Batthyány József esztergomi érsek jeles könyvtárosa) főként 18. századi nyomtatványokból álló, de néhány ritka kéziratot is őrző könyvtárát. Balogh Sándor könyvtárával 11.872 kötetre bővült a szeminárium könyvtára.

Ez a festmény tehát emlékeztet minket arra, hogy kispapként és papként is fontosnak kell érezni a könyvek szerepét. Egy könyv és egy könyvtár is azért van, hogy a tanulmányokban előrehaladva Isten nagyobb dicsőségére használjuk.

Magyaros László

KEHOP

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Nyílt nap 2019

nyilt_nap_2019_kisebb

 

felveteli hirdetmeny szhely 2017 18 kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.