Győri Hittudományi Főiskola

Hallgatóknak adható juttatások

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban a Főiskola államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet. Az egyetemre első alkalommal (új hallgatói jogviszony) beiratkozott hallgató a beiratkozást követő első képzési időszakban (szemeszter) tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. A korábban más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban.

A köztársasági ösztöndíj a tanév teljes időtartamára (10 hónap) nyerhető el. Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatok alapján az intézmény augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternél az ösztöndíj adományozására. Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az intézményben egy fő.

Rendszeres szociális ösztöndíjat a teljes idejű alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő a hallgató kérhet szociális helyzete alapján. Egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás. A hallgató szociális helyzetének megítélésekor az 51/2007. Korm. rendelet 21.§-ában írtakat kell figyelembe venni.

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére, kérelem alapján folyósított egyszeri juttatás.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíjra vonatkozó szabályokat az 51/2007. Korm. rendelet 18-20. § tartalmazza.

Jegyzet előállítás támogatása

A juttatásra rendelkezésre álló összeget az intézmény jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásának segítésére, fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel.

Kulturális- és sporttevékenység támogatása

A kulturális tevékenység körébe tartozik a Főiskola keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, stb.

A sporttevékenység körébe tartozik a Főiskola kereti között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, életmód-tanácsadás.

Lakhatási támogatás

A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, nappali munkarendben részt vevő hallgató lakhatási támogatásra jogosult.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Nyílt nap 2017

gyor kisebb

 

szombathely kisebb

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.